Опасните бактерии в храните, влияят на околната среда

Резистентни бактерии са открити в месото на птици в Австрия. Те са, лесно проникващи и при хората, а това ги прави изключително опасно за онези, чиято имунна система е слаба. Според изследвания и статистики, постъпили в Европейския парламент годишно умират по 25 000 души от инфекции, причинени от бактерии устойчиви на антибиотици.

Сред доклади за резистентни бактерии в месото, пробите направени на птиче месо показват много плашещи факти.

Бактериите, които са често срещани в месо добивано от птици, отглеждани в промишлени ферми и в резултат на голям брой животни, живеещи в затворени условия е главно свързано с тежката им зависимост от антибиотици, с цел намаляване на заболяване.

Според специалистите за борба с този вид болестотворни бактерии трябва да се действа много прецизно. За целта усилията трябва да бъдат насочени към:

Намаляването употребата на антибиотици в животновъдството, включително подходящи цели.

По-високите правни стандарти за производството на животни, което да намали в значителна степен употребата на антибиотици.

Стриктно наблюдение и контрол над употребата на антибиотици в животновъдството.

Всичко това в голяма степен влия на интензивното производство на млечни и месни продукти, а то от своя страна води до пагубни последици и за околната среда.

Специалистите са единодушни, че начините за произвеждане и консумиране на месо и млечни продукти се нуждае от радикално преосмисляне. С цел подпомагане вземането на всякакви мерки, за опазване на хранителните продукти от значение са цифрите свързани с оскъдната земя и водният ресурс, а това от своя страна води до скрити разходи за потребителя. Мерките, които вземат институциите занимаващи се с контрол върху храните се стремят към намаляване на въздействието върху обществото и околната среда, катализиране на дебата за необходимостта от по-добра, по-безопасно и по-устойчиво земеделие и храни, които се застъпват с ясни индивидуални и политически решения.

Всичко това определя, защо през последните няколко години все повече се заговори за биоразнообразие. Всичко е навързано в една права и тя е храна, която произвеждаме, храната, която консумираме и храната, която отделяме в околната среда. Всичко това може да окаже влияние на целия кръговрат в природата и да повлече след себе си още множество проблеми.