Как човека влияе на климата

Нека помислим за бъдещето и това, как човекът оказва положително или негативно влияние над околната среда.

Всеки един от нас, хората, в по-малка или по-голяма степен оказва влияние над климата на Земята. Смяната на четирите сезона, ясно показва видимите им измествания. Това за нашата малка страна България е по-малко фатално, но поглеждайки зад граната, то в страни от Европа се случват и не малко природни стихии и бедствия.

В свят на телекомуникации и технологии е уместно всеки да си даде равносметка как влияе над бъдещето, за природата и каква може да е ползата за околната среда. Всеки човек със собствен принос може да съдейства за екологичния баланс.

Глобални решения за големи индустриални замърсявания, мерки срещу пестене на вода и ток, са една част от това, което може да се направи за защита на околната среда.

Наред с това е нужно да се предвидят ефективни държавни мерки. Човекът пагубно влияе на природа и климат. В немалко страни като Холандия, Дания и Швейцария се появяват все нови и нови еко идея. Пестенето на електроенергия, чрез използване на енергия от възобновяеми източници, като вода, въздух и слънце са една част от тях.

Не е лъжа и, че манталитета и възпитанието на човека е натрупвано с години. И това, че всеки мисли единствено за себе си, без дори да полага и минимални грижи в бъдещето на Планетата.

Сред множеството глобални проблеми, които застрашават Земята е и използването на шистов газ, а той води до замърсяване на водите в почвите. Така се стига и до ограничаване на количествата на питейна вода и поредния глобален проблем.

Не е тайна и, че у хората липсва онази самодисциплина. Безспорен е факта, че човешката дейност действа силно над климатичните промени в огромна степен.

За опазване на околната среда е важен и личният пример, а такъв всеки може да дава на децата си. Така с годините ще се наслои онази така важна и нужна за оцеляването на земята ни култура.

Като цяло не само проблемите с климата са грижа на Земята, в тях са и замърсяванията на природата и всичко, което видимо или невидимо руши тези дарове, а именно природните ресурси.